Підтримка заходів з енергоефективності в соціально-культурній сфері міста – найшвидший і найпростіший спосіб продемонструвати громаді вагомість енергозбереження не на словах, а на ділі. Так діє місцева влада в місті Новограді-Волинському – партнері проекту GIZ «Енергоефективністьв будівлях».

В Новограді-Волинському об’єктами розбудови сучасної системи енергетичного менеджменту стали 32 будівлі бюджетної сфери міста. Це – будівлі дитячих садочків, шкіл, лікарні, музею, палацу культури, кінотеатру і виконавчого комітету.

Робота виконувалась за наступною послідовністю: оцінка рівня енергоспоживання (стратегічна діагностика та експрес-нергоаудит), локальний технічний енергоаудит, планування заходів з енергозбереження та, нарешті, моніторинг споживання енергії та води. Відповідно до цих етапів робіт енергоаудит є частиною системи енергоменеджменту. Суттєво важливою складовою є середньострокове планування заходів з енергозбереження. Після проведення експрес-енергоаудитів і детальних технічних енергетичних аудитів українська компанія ФІАТУ під технічним керівництвом німецьких експертів визначила потенціал енергозбереження, який може бути досягнутий за рахунок технічних заходів, розроблених для кожної будівлі. Було обраховано фінансові ресурси, встановлено терміни, визначено відповідальних і розроблено цільові показники для відстеження результативності фінансування. Програма «Енергозбереження в закладах бюджетної сфери на 2011–2015 рр.» успішно пройшла розгляд депутатських комісій і була затверджена сесією міської ради у лютому 2011 р. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування програми, склав 10 515,1 тис. грн. Програма розроблена на 5 років з терміном окупності п’ять років і сім місяців. В 2011 р. міська рада виділила 799 000 грн. бюджетних асигнувань, які будуть спрямовані на підвищення теплозахисних властивостей дахів в 4–х будівлях.

На відміну від окремих енергоаудитів, система енергоменеджменту працює безперервно, постійно підвищуючи енергоефективність, а отже й привабливість для кредиторів та інвесторів. Тому четвертий етап – моніторинг енергоспоживання та витрат – є надзвичайно важливим для здійснення контролю і оцінки результатів, а отже й для вживання корегуючи дій. Вперше за час впровадження проекту депутати міської ради міста-партнера разом із програмою енергозбереження затвердили «Положення про здійснення енергетичного моніторингу в бюджетній сфері». Цим положенням визначено організаційне забезпечення надання достовірної і вчасної інформації з енергоспоживання будівлями бюджетної сфери, зокрема тут описані організаційна структура, відповідальні виконавці і електронний документообіг.

Для ефективної організації роботи системи моніторингу фахівці ФІАТУ автоматизували робочі місця в управліннях освіти та культури, у лікарні й у відділі підтримки муніципальних ініціатив та інвестицій, що здійснює координацію роботи міської системи енергоменеджменту.

Інформація надана проектом «GIZ Україна — Енергоефективність у будівлях»