Біоводень — водень, отриманий з біомаси.

На даний час у всьому світі щорічно виробляється близько 50 млн. тонн водню. З них приблизно 48% виробляється з природного газу, 30% з нафти, і 18% з вугілля. При виробництві водню з вуглеводнів утворюється велика кількість СО2, який є однією з причин глобального потепління. До того ж не всі країни мають власні вуглеводні. Рішенням цих проблем може стати виробництво водню з біомаси.

Водень з біомаси отримують термохімічним або біохімічним способом.

Термохімічний метод

При термохімічному методі біомасу нагрівають без доступу кисню до температури 500-800°C (для відходів деревини), що набагато нижче температури процесу газифікації вугілля. В результаті процесу виділяється H2, CO і CH4.

Собівартість процесу $ 5-7 за кілограм водню. В майбутньому можливе зниження до $ 1,0-3,0.

Біохімічний метод

В біохімічному процесі водень утворюють різні бактерії, наприклад, Rodobacter speriodes, Enterobacter cloacae.

Можливе застосування різних ензимів для прискорення виробництва водню з полісахаридів (крохмаль, целюлоза), що містяться в біомасі. Процес проходить при температурі 30 °C і нормальному тиску. Собівартість водню близько $ 2 за кг.

Біофотоліз

Вчені Каліфорнійського університету в Берклі в 1999 році виявили, що якщо водоростям не вистачає кисню і сірки, то процеси фотосинтезу у них різко слабшають і починається бурхливе утворення водню.

Водень може виробляти група зелених водоростей, наприклад, Chlamydomonas reinhardtii. Водорості можуть виробляти водень із морської води, або каналізаційних стоків.

Водень також може вироблятися ріформінгом біогазу або лендфілл-газу.